Aktualności / DO MIESZKAŃCÓW WAWRZYSZEWA - SZANUJMY NASZE WSPÓLNE DOBRO

2018-12-28
Aktualnosc

Do mieszkańców Wawrzyszewa – szanujmy nasze wspólne dobro.

Szanowni Mieszkańcy !

Administracja osiedla Wawrzyszew, prowadzi modernizację chodników, nawierzchni dróg oraz miejsc parkingowych na naszym osiedlu. Część prac wykonano już w poprzednich latach. Pozostała część robót zostanie wykonana w 2019 roku.

Dokonano również wielu zmian w organizacji ruchu na naszym Osiedlu. Mimo to z przykrością zauważamy, że niektórzy kierowcy parkują auta na świeżo wykonanych chodnikach lub w innych miejscach niż te, wskazane przez odpowiednie znaki. W ten sposób niszczona jest  nowa infrastruktura drogowa, za którą płacimy wszyscy i to niemało. Prosimy  zatem wszystkich kierowców o parkowanie pojazdów jedynie na wyznaczonych miejscach postojowych, które  są oznaczone (zgodnie z Kodeksem drogowym) tablicami z literą P. W imię dobrze pojętego wspólnego interesu osiedla. Musimy wyrobić w sobie i innych (w naszych gościach, akwizytorach, dostarczycielach towarów itp.) prawidłowe nawyki korzystania ze wspólnego dobra. 

Liczymy na Państwa zrozumienie i przyłączenie się do akcji uświadamiania nieuważnych kierowców niszczących nasz wspólny majątek.Rada Osiedla Wawrzyszew