Aktualności / BRAK DOSTĘPU DO ZAKŁADKI /DOKUMENTY/

2016-11-30
Aktualnosc

Rada informuje, iż jak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. sygn. akt K 64/07 (Dz. U. Nr 17 poz. 988), dokumenty wymienione w art. 8¹ ust. 3 ww. ustawy mogą być udostępniane /wyłącznie członkom spółdzielni mieszkaniowych/ (cytat z wyroku). W związku z powyższym zakładka DOKUMENTY zostaje wyłączona do chwili przydzielenia haseł dostępu członkom WSM