Aktualności / DBAJMY O ZIELEŃ – NASZE WSPÓLNE DOBRO!!!

2017-05-12
Aktualnosc

DBAJMY O ZIELEŃ – NASZE WSPÓLNE DOBRO!!

Od pewnego czasu do Rady Osiedla wpływają zawiadomienia, że ogródki pielęgnowane przez lokatorów są niszczone. Zdarza się, że jest to bezmyślne dewastowanie, wyrywanie roślin, albo zwyczajna kradzież cebulek kwiatowych, czy ścinanie upatrzonych okazów. Miały też miejsce kradzieże świeżo posadzonych krzewów czy drzewek.

Przypomnijmy, że klomby, trawniki, ogródki pielęgnowane, bądź przez pracowników administracji czy też przez naszych sąsiadów, są wspólnym dobrem i każdy z mieszkańców uczestniczy w ich utrzymaniu, płacąc co miesiąc w czynszu, niewielką kwotę na ten cel.

Przypomnijmy też, że prywatne osoby, które zadeklarowały się do uprawiania klombów kwiatowych pod swoimi oknami robią to nie żałując czasu, sił i często własnych pieniędzy. Ich praca powoduje, że wokół nas jest ładniej i bardziej kolorowo. Dlatego należy im podziękować za ich zaangażowanie, a nie marnotrawić ich zaangażowanie. Wyrwanie, niszczenie czy kradzież zieleni powodują, że mieszkańcy Wawrzyszewa muszą powtórnie wyłożyć pieniądze na ten cel. Nie powinniśmy pozwolić na to, by nasze pieniądze były marnowane!

Pracownicy administracji osiedla Wawrzyszew są uczuleni na takie zdarzenia. My, członkowie Rady Osiedla Wawrzyszew - także, dlatego prosimy mieszkańców - dorosłych i dzieci, stałych lokatorów i czasowych, jednym słowem wszystkich, by zwracali uwagę na takie zdarzenia i zgłaszali je do pracowników administracji. Apel nasz kierujemy też do rodziców (którzy są przecież odpowiedzialni za swoje pociechy), by uzmysłowili im, jakie zachowania są naganne i szkodliwe.

Szanujmy naszą lokalną zieleń dla dobra nas wszystkich.