Aktualności / TO WARTO WIEDZIEĆ

2017-03-21
Aktualnosc

 

 

 

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Prawo odrębnej własności

Uwarunkowania prawne

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest tzw. ograniczonym prawem rzeczowym. Na jego treść składają się dwa podstawowe uprawnienia: prawo do korzystania z lokalu oraz prawo do rozporządzania swoim prawem.
Faktycznym właścicielem lokalu pozostaje spółdzielnia

Własność jest najszerszym, podstawowym prawem rzeczowym, pozwalającym korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób. Jest niczym nieograniczone, w przeciwieństwie do prawa spółdzielczego - ograniczonego własnością spółdzielni.

Członkostwo w spółdzielni

Może należeć do kilku osób, z tym, że członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że prawo to należy do małżonków Osoba uprawniona do lokalu nie musi być członkiem spółdzielni. Jeżeli osoba uprawniona nie jest członkiem spółdzielni, to nie może korzystać z pożytków z nieruchomości.

Może należeć do kilku osób, z tym, że członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że prawo to należy do małżonków. Właściciel lokalu nie musi być członkiem spółdzielni. Jeżeli właściciel lokalu nie jest członkiem spółdzielni nie może korzystać z pożytków z nieruchomości.

Obrót prawny lokalem

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym (sprzedaż, darowizna, zamiana). Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa. Prawo to jest przedmiotem postępowania spadkowego, może być również przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Obrót wtórny wymaga formy aktu notarialnego.

Identyczne zasady jak przy spółdzielczym własnościowym prawie

Wykorzystywanie lokalu

Wynajmowanie lub oddanie w bezpłatne używanie całego lub części lokalu nie wymaga zgody spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części.

Identyczne zasady jak przy spółdzielczym własnościowym prawie

Księga wieczysta i hipoteka

Istnieje możliwość założenia księgi wieczystej, ale nie jest to obowiązek. Księga wieczysta zakładana jest na wniosek osoby posiadającej prawo do lokalu.
Możliwość zaciągania kredytów bankowych i ustanowienia hipoteki.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego własności następuje na podstawie aktu notarialnego, w oparciu, o który zakładana jest księga wieczysta niezbędna do powstania tej własności.

Grunty i podatki i opłaty lokalne

Grunty, na których posadowione są budynki stanowią własność Spółdzielni lub spółdzielnia jest ich użytkownikiem wieczystym.
Podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie wnoszone są do spółdzielni w wymiarze czynszu, a spółdzielnia odprowadza je do Urzędu Miasta.

Odrębna własność związana jest z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej (klatki schodowe, korytarze piwniczne, suszarnie, pralnie, wózkarnie, ściany konstrukcyjne, stropy, dach itp.) oraz z udziałem w działce gruntu.
Właściciel nieruchomości lokalowej samodzielnie odprowadza do Urzędu Miasta podatek od nieruchomości a w sytuacji gdzie grunt jest w użytkowaniu wieczystym opłatę za użytkowanie wieczyste.