Aktualności / RADA OSIEDLA INFORMUJE .....

2017-07-07
Aktualnosc

Rada spotkała się na plenarnym posiedzeniu w dniu 06.07.2017r. W tej notatce prezentujemy, niektóre tylko sprawy poruszane na posiedzeniu Rady. Szczegółowe informacje można znaleźć w protokołach  dostępnych dla członków WSM w sekretariacie RO po ich zatwierdzeniu przez plenarne posiedzenia rady.

 


Na posiedzeniu omawiane były sprawy wniesione przez poszczególne komisje RO.

 

1) Rada Osiedla między innymi uchwaliła dofinansowanie 2 wycieczek zaproponowanych przez Komisję Społeczno-Kulturalną:

 • do miejscowości Łódź.
 • do miejscowości Tum – Łęczyca - Uniejów.

 

2) Dodatkowo RO zajęła stanowisko w 3 sprawach:

 • w sprawie zmiany kryteriów dotyczących przyznawania zapomóg bezzwrotnych.
 • w sprawie pełnienia dyżurów przez członków RO w celu umożliwienia mieszkańcom kontaktu z radą.
 • w sprawie upoważnia Prezydium Rady do załatwiania pilnych spraw, które nie wymagają podejmowania uchwał w okresie lipiec / sierpień 2017 roku pomiędzy plenarnymi posiedzeniami Rady.

3) Na zebraniu RO wysłuchała informacji od Dyrekcji Osiedla o wykonaniu poprzednich uchwał i wniosków oraz została poinformowana przez przewodniczącego Komisji GZM o wynikach zakończonych wyborów do RN.

 Z naszego Osiedla do Rady Nadzorczej weszli:

  • Zofia Paderewska
  • Robert Orlik
  • Jolanta Bętkowska
  • Wiesław Sawicki
  • Małgorzata Popiołek