Aktualności / POMOC RODZINIE - DODATEK ENERGETYCZNY

2017-03-21
Aktualnosc

Dodatek energetyczny

Rada Osiedla WSM Wawrzyszew  informuje, że osoby o niskich dochodach mogą otrzymać dopłatę do kosztów energii elektrycznej swojego gospodarstwa domowego, czyli tzw. „dodatek energetyczny”.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która  ma przyznany dodatek mieszkaniowy lub będzie się o niego ubiegała w bieżącym roku.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku to:
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- kopia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym ( osoba ubiegająca się o dodatek musi być stroną umowy na sprzedaż energii elektrycznej i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii )
- kopia faktury z przedsiębiorstwa energetycznego ( tylko w przypadku płatności na rachunek bankowy dostawcy energii )
- oświadczenie właściciela konta, na które mają być przesyłane środki z tytułu wypłaty dodatku ( tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy osoby fizycznej innej niż wnioskodawca )

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29.
Druk wniosku możecie Państwo pobrać  tutaj: wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, w zakładce "dokumenty"  oraz  w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Żeromskiego 29.


  /Rada Osiedla Wawrzyszew dziękuje Spółdzielni Mieszkaniowej "Podleśna" od której "ściągnęliśmy" powyższą informację/