Aktualności / Niezbędnik mieszkańca Wawrzyszewa

2017-03-21
Aktualnosc

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 


                                                                                                                                 

                                      ni                                                                          ezbednk
                                                                                                 wersja do pobrania i wydruku

 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA WAWRZYSZEWA POZA SPÓŁDZIELNIĄ


Urząd dzielnicy Bielany
Zarząd Spółdzielni WSM ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
adres: ul.Elbląska 14 01-737 Warszawa tel: 22 373 33 33
tel: 22 561 34 00 www.bielany.waw.pl
Prezes Zarządu: Maciej Stasiełowicz wom@poczta.bielany.waw.pl
Z-ca Prezesa Zarz. d.s. Ekon.-Finans.:Urszula Grzybowska Wydział Obsługi Mieszk. czynny:
Z-ca Prezesa Zarz. d.s. Inwest. i Rem.: Adam Walczak pon.: 8 – 18.00; wtorek-piąt. 8. – 16.00
przyjęcia członków Zarz.: w każdy pon. godz. 14.00 - 16.30;
zapisy telefoniczne: 22 561 34 01 lub w pokoju 115 /sekr./ Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
Rada Nadzorcza Spółdzielni www.ztm.waw.pl ztm@ztm.waw.pl
przewodniczący: Andrzej Włodarczyk Przyjmuje wnioski i uwagi na temat
vice przewodnicząca: Zofia Paderewska transportu publicznego,
vice przewodnicząca: Maria Mossakowska rozkładów jazdy itp.
Kom.Rewizyjna: przew. Grzegorz Piskorski
Kom.Członkowsko-Mieszk.: przew.Roman Katus Pogotowie Drogowe ZDM
Kom.Inwestycyjna: przew Jacek Sielski zgłoszenia o awariach drogowych
Kom.Gosp. Zas. Mieszk.:przew.Andrzej Michałowski całą dobę pod numerami;
Kom.Org.-Samorządowa: przew. Maciej Czarkowski 22 19633; 22 624 25 35; 22 620 68 70
tu: wykaz dyzurów członków Rady Nadzorczej WSM w II półroczu 2014 – pon. godz. 16.00

Zarząd Oczyszczania Miasta
Osiedle Wawrzyszew: Al. Jerozolimskie 11/19 00-508 Warszawa
adres: Administracja Osiedla ul. Wolumen 25A www.zom.waw.pl zom@zom.waw.pl
e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl Odpowiada z utrzymanie czystości.
http://www.wsm-wawrzyszew.pl Można zgłaszać: zanieczyszczenia,
Dyr. Piotr Buczyński tel: 22 864 63 83 konieczność przycięcia gałęzi nad
Dział Techniczny: chodnikiem lub odśnieżania chodnika
Z-ca Dyr. Jacek Chyliński 22 864 63 02 22 864 95 87
Przyjęcia interesantów: Miejski punkt zgłaszania awarii
Pon. 7.30.-17.00 ; wtorek, czwartek, piątek 7.30 – 15.30 lub interwencji

Od niedawna w Warszawie uruchomiono
Dział Księgowości:22 864 39 05 jeden wspólny dla wszystkich służb
Gł. Księgowa 22 835 92 73 punkt kontaktowy dostępny przez:
Przyjęcia interesantów: poniedziałek 13.00-17.00 tel./fax 22 1911; http://warszawa19115.pl
wtorek, czwartek, piątek 8.00-13.00 kontakt@um.warszawa.pl
Zgłaszanie usterek i awarii: poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek-piątek 7.30 – 15.30 pogotowie ratunkowe 999

straż pożarna 998
RADA OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW policja 997
adres: ul.Petofiego 3 /pawilon/
tel. 22 663 60 44
straż miejska 986
pogotowie gazowe 992
pogotowie elektryczne 22 821 51 11
e-mail: www.rada-osiedla-wawrzyszew.pl pogotowie SPEC 993, 22 834 07 43
poczta: sekretariat@rada-osiedla-wawrzyszew.pl pogotowie dźwigowe 607 444 555

oraz 800 444 555 /po godz.15.00/